• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rola przedsiębiorstw w społeczności lokalnej.

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na rynku wynalazków. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Ważne jest uświadomienie biznesmenom jak istotne dla naszego kraju jest raportowanie patentów. Co to w komplecie jest patent? Dla jednostki gospodarczej to dokument stwierdzający, że dany wynalazek jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Gorąco zapraszamy – dotacje Lublin. Na co można przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego czy też na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą też być przekazane na wszystkie opłaty urzędowe, których w czasie zgłaszania patentu jest dość mnóstwo. Pomiędzy innymi: tłumaczenie zaświadczeń, koszty spraw sądowych. Ważnym argumentem na walor jest to, że wnioski wolno zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma określonych terminów i konkursów. Jedna jednostka gospodarcza może zgłaszać kilka wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.

1. Sprawdź tutaj

2. Zobacz więcej

3. Sprawdź tutaj

4. Kliknij tutaj

5. Zajrzyj tutaj Chiny jako światowa potęga ekonomiczna.

Categories: Biznes

Comments are closed.