• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Odkrywanie Nowych Światów: Fantastyka Naukowa w Literaturze

Często okazuje się, że stres może wywołać depresję, gdy pojawia się nieoczekiwanie i jest niebywale silny. Podobnie jest w wypadku długo trwającego stresu. Po przeżyciu sytuacji stresowej symptomy depresji występują o wiele częściej niż w innych trudnych żywotnych sytuacjach. Stres może spowodować predyspozycję do wystąpienia depresji lub też być składnikiem ją wywołującym. Takie wydarzenia życiowe, jak utrata żywotnego partnera, strata pracy, czy śmierć bliskiej osoby są w stanie być przysłowiową kroplą, jaka przepełni kielich – wtedy wspomoże ANCHOR. Mozolnie trwające tarapaty życiowe powodują wyolbrzymienie incydentalnych problemów. Z doświadczenia rozumie się samo przez się, iż czynnikami wyzwalającymi ma prawo być również utrata szacunku do siebie, czy również destrukcyjny związek. Obserwacje życiowe pokazują, że elementami wyzwalającymi nie musi być dowolna strata. Każdy z nas reaguje na stres i nie wolno przewidzieć wskazanej sytuacji, w jakiej ma prawo pojawić się depresja, i kiedy tak właściwie obciąży ona nasz organizm. Więcej na ANCHOR.

1. Pobierz teraz

2. Wypróbuj za darmo

3. Przewodniki

4. Oferta specjalna

5. Znajdź tutaj

Categories: Muzyka

Comments are closed.