• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rola terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu depresji

Aby zostać lekarzem trzeba skończyć zawikłane studia medyczne, odbyć staż w szpitalu bądź też przychodni oraz dopiero wówczas wolno rozpocząć prowadzenie samodzielnej praktyki leczniczej. W Polsce tytuł doktora zdobywa się kończąc sześcioletnie, jednakowe studia na wydziale medycznym dowolnej uczelni leczniczej. Dyplom zdobyty po jej ukończeniu jest równorzędny z normalnym dyplomem magistra. Absolwent ma jednakże tytuł doktora medycyny, a nie magistra. Prawo wykonywania zawodu zdobywa się po odbyciu ponad rocznego stażu w wybranej placówce, gdzie często przeprowadza się usg warszawa bielany. Tytuł lekarza profesjonalisty otrzymuje się po około 5 latach wyjątkowego szkolenia z wyłonionej dziedziny medycyny. Odbywa się ono w trakcie pracy zawodowej. Można zrobić więcej niż jedną specjalność, np. neurologię oraz psychiatrię. Pilnie poszukiwani lekarze fachowcy muszą się ciągle kształcić, bo medycyna to jedna z najszybciej kształtujących się gałęzi wiedzy. Istotne jest czytanie specjalistycznej prasy, nowinek medycznych oraz udział w konferencjach lub sympozjach leczniczych.

1. Zobacz stronę

2. Przejdź dalej

3. Przeglądaj

4. Dowiedz się więcej

5. Kliknij tutaj

Categories: Medycyna

Comments are closed.